Музеј на град Скопје -...
Младото камено време (НЕОЛИТ, 6000-3500 г. п.н.е.) е една од најзначајните историски етапи од развитокот на човекот. Неговата појава ги означува почетоците на најголемиот процес...
Адреса:
Архимедова 5, П.Фах 162
1000, Скопје,
Р. Македонија
Тел и факс:
+389 2 3249 750
+389 2 3162 078
Видео проекти
Предлог видеа

ДОКУМЕНТАРЕН ФИЛМ
Водно - скривалиште на национални богатства
Планината Водно крие национални богатства кои не се познати за сите, па затоа во овој филм се тие убаво опфатени и документирани...
Кирил Спасовски, Елена Петковска, Елени Јорданова, Елена Спасовска, Вуксан Павловиќ, Драган Симоновски, Марија Талевска, Бобан Талевски 27.01.2011 09:30:52

ЦРТАН ФИЛМ
Марков манастир
Крале Марко е втор ктитор на Марковиот манастир, па по него е наречен Марков, а прв бил неговиот татко Волкашин, во 1345 година.
Котеска Билјана, Ристеска Александра, Божиноска Емилија, Марковска Елена 18.01.2011 09:55:50
2006-2009 © Центар за дигитизација на националното наследство. Овој материјал не смее да се издава,
емитува, препишува и повторно дистрибуира во било која форма освен со претходна дозвола