Браќа Манаки
Творештвото на браќата Манаки внесува светлина во научната вистина за културната историја на народите на Балканот. Нивното културно наследство во областа на фотографијата и киноприкажувањето...
Адреса:
Архимедова 5, П.Фах 162
1000, Скопје,
Р. Македонија
Тел и факс:
+389 2 3249 750
+389 2 3162 078
Видео проекти
Предлог видеа

ДОКУМЕНТАРЕН ФИЛМ
Охридска архитектура
Градот на сонцето - Охрид со неговите убавини и неговото обележје - Охридската архитектура, која е зачувана до денес.
Лазаревски Јосип, Лазаревски Киро, Мицев Методи 25.01.2011 15:27:18

ЦРТАН ФИЛМ
Новиот почеток
Темелите на македонската државност, првото заседание на АСНОМ и неговиот прв претседател.
Николовски Драган, Тасевски Емил, Александровски Даниел, Николиќ Владимир 18.01.2011 10:23:34
2006-2009 © Центар за дигитизација на националното наследство. Овој материјал не смее да се издава,
емитува, препишува и повторно дистрибуира во било која форма освен со претходна дозвола