Ансамбл “Орце Николов“
Низ игра, песна и музика, задоени се со вековното духовно и културно богатство илјадници вљубеници во македонскиот фолклор - членови на Ансамблот ”Орце Николов”, станаа...
Адреса:
Архимедова 5, П.Фах 162
1000, Скопје,
Р. Македонија
Тел и факс:
+389 2 3249 750
+389 2 3162 078
Видео проекти
Предлог видеа

ДОКУМЕНТАРЕН ФИЛМ
Охридска архитектура
Градот на сонцето - Охрид со неговите убавини и неговото обележје - Охридската архитектура, која е зачувана до денес.
Лазаревски Јосип, Лазаревски Киро, Мицев Методи 25.01.2011 15:27:18

ЦРТАН ФИЛМ
МНТ - Пред и после
Македонскиот Народен Театар, како и многу објекти, настрадал во земјотресот во Скопје, во 1963 година.Споредба на Мнт пред земјотресот и после него.
Топуков Бобан, Мишевска Даниела, Смилевска Елена, Тодороска Симона 18.01.2011 10:07:32
2006-2009 © Центар за дигитизација на националното наследство. Овој материјал не смее да се издава,
емитува, препишува и повторно дистрибуира во било која форма освен со претходна дозвола