Великаните од Папрадиште
Во селото Папрадиште родени се многу мајстори кои создавале низ вековите . Во оваа презентација ќе спомнеме некои од нив и од некои ќе ги...
Адреса:
Архимедова 5, П.Фах 162
1000, Скопје,
Р. Македонија
Тел и факс:
+389 2 3249 750
+389 2 3162 078
Видео проекти
Предлог видеа

ДОКУМЕНТАРЕН ФИЛМ
Културно наследство на Охрид (цар Самуил)
Самуиловата тврдина како знајчајно обележје на градот Охрид, кое претставува национална гордост која треба да се чува.
Х студенти 18.01.2011 14:42:34

ЦРТАН ФИЛМ
Камени кукли
За селото Куклица, близу Кратово, постои легенда која е поврзана со тамошните камени кукли, за кои се верува дека се скаменети свадбари.
Крстевски Андреј, Стоилков Даниел, Стефанов Иван, Ангелов Петре 18.01.2011 05:52:05
2006-2009 © Центар за дигитизација на националното наследство. Овој материјал не смее да се издава,
емитува, препишува и повторно дистрибуира во било која форма освен со претходна дозвола