Кавал
Кавалот е многу стар инструмент кој потекнува од Балканот, поточно од Македонија,Бугарија и Турција...
Адреса:
Архимедова 5, П.Фах 162
1000, Скопје,
Р. Македонија
Тел и факс:
+389 2 3249 750
+389 2 3162 078
ПРОЕКТИ
Клик на мапата за пребарување по регион
Ресен Битола Кавадарци Гевгелија Валандово Струмица Неготино Прилеп Крушево Демир Хисар Охрид Струга Дебар Кичево Радовиш Берово Штип Виница Делчево Кочани Пробиштип Свети Николе Велес М.Брод Гостивар Тетово Кратово Крива Паланка Куманово Скопје
Културно и национално богатство на Кавадарци
Во историографијата за прв пат Кавадарци под денешно име се споменува во 1519 година, како...
Кавадарци
Етимолошки,името Кавадарци потекнува од грчкиот збор “Kavadion” што значи “наметка од скапоцена ткаенина ”, а...
Тиквешки народни песни
Музиката, една од најзабеле- жителните особини на еден народ, универзална а сепак толку различна, јазик...
1
Претходно Следно
2006-2009 © Центар за дигитизација на националното наследство. Овој материјал не смее да се издава,
емитува, препишува и повторно дистрибуира во било која форма освен со претходна дозвола