Блаже Конески
Во овој проект е опфатен животот и делото на Блаже Конески, еден од составувачите на првиот Правопис на македонскиот литературен јазик. За својата литературна и...
Адреса:
Архимедова 5, П.Фах 162
1000, Скопје,
Р. Македонија
Тел и факс:
+389 2 3249 750
+389 2 3162 078
ПРОЕКТИ
Клик на мапата за пребарување по регион
Ресен Битола Кавадарци Гевгелија Валандово Струмица Неготино Прилеп Крушево Демир Хисар Охрид Струга Дебар Кичево Радовиш Берово Штип Виница Делчево Кочани Пробиштип Свети Николе Велес М.Брод Гостивар Тетово Кратово Крива Паланка Куманово Скопје
Фестивал “Пеце Атанасовски“
Кон крајот на месец мај, односно во почетокот на јуни, во село Долнени, Прилепско, се...
Крали Марко и марковите кули
Марко е најстариот син на кралот Димитрија Волкашин и кралицата Елена и најпознат епски јунак...
За животот и делото на познатиот Македонски Писател Блаже Конески
Блаже Конески е роден во селото Небрегово, близу до Прилеп, каде го поминува раното детство...
Животот и делото на познатиот македонски собирач на народни умотворби Марко Цепенков
Марко Цепенков, секако е најпознатиот собирач и терзија во Македонија, иако со минимално образование, тој...
1 2
Претходно Следно
2006-2009 © Центар за дигитизација на националното наследство. Овој материјал не смее да се издава,
емитува, препишува и повторно дистрибуира во било која форма освен со претходна дозвола