Споменик на Слободата - Кочани
Кочанскиот Споменик на слободата е револуционерен потфат сам по себе и во уметничката смисла на зборот, кој своевремено имаше за цел разбивање на дотогашните востановени...
Адреса:
Архимедова 5, П.Фах 162
1000, Скопје,
Р. Македонија
Тел и факс:
+389 2 3249 750
+389 2 3162 078
ПРОЕКТИ
Клик на мапата за пребарување по регион
Ресен Битола Кавадарци Гевгелија Валандово Струмица Неготино Прилеп Крушево Демир Хисар Охрид Струга Дебар Кичево Радовиш Берово Штип Виница Делчево Кочани Пробиштип Свети Николе Велес М.Брод Гостивар Тетово Кратово Крива Паланка Куманово Скопје
Споменик на Слободата - Кочани
Кочанскиот Споменик на слободата е револуционерен потфат сам по себе и во уметничката смисла на...
1
Претходно Следно
2006-2009 © Центар за дигитизација на националното наследство. Овој материјал не смее да се издава,
емитува, препишува и повторно дистрибуира во било која форма освен со претходна дозвола