Македонски Ора
Македонскиот народ нема позначајно културно-уметничко наследство од народната песна и игра.Само уште средновековното сликарство фреските и иконите по црквите и манастирите и даборезните иконостасни изработки...
Адреса:
Архимедова 5, П.Фах 162
1000, Скопје,
Р. Македонија
Тел и факс:
+389 2 3249 750
+389 2 3162 078
ПРОЕКТИ
Клик на мапата за пребарување по регион
Ресен Битола Кавадарци Гевгелија Валандово Струмица Неготино Прилеп Крушево Демир Хисар Охрид Струга Дебар Кичево Радовиш Берово Штип Виница Делчево Кочани Пробиштип Свети Николе Велес М.Брод Гостивар Тетово Кратово Крива Паланка Куманово Скопје
Музеј на град Скопје - виртуелен приказ
Музејот е основан 1949 година. Во периодот од 1964 до 1970 година за потребите на...
Плоштад и камен мост - Скопјe
Речиси и не постои човек кој дошол во Скопје, а не зачекорил по него.Oсвен што...
Музеј на град Скопје - камено време
Младото камено време (НЕОЛИТ, 6000-3500 г. п.н.е.) е една од најзначајните историски етапи од развитокот...
Стара чаршија - Скопје
Во срцето на некогашното старо Скопје, кое се протега на левиот брег на Вардар, поточно...
1 2 3 4
Претходно Следно
2006-2009 © Центар за дигитизација на националното наследство. Овој материјал не смее да се издава,
емитува, препишува и повторно дистрибуира во било која форма освен со претходна дозвола